Nolikumu grozījumi

Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.septembra iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesas nolikums”
.pdf
07.10.2021
Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes iekšējā normatīvajā aktā “Profesionālās ievirzes izglītības iestādes Vangažu pilsētas Mūzikas un mākslas skolas nolikums”
.pdf
23.09.2021
Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.septembra iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības būvvaldes nolikums”
.pdf
23.09.2021
Datora versija