Nolikumi

Ropažu novada pašvaldības domes Deklarētās dzīvesvietas anulēšanas komisijas nolikums
.pdf
23.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Vangažu Mūzikas un mākslas skolas nolikums. Konsolidēts
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības būvvaldes nolikums. Konsolidēts
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Kancelejas nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības bāriņtiesas nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības departamenta nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības policijas nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību un komunikācijas nodaļas nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departamenta nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada Sociālā dienesta nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta nolikums
.pdf
22.09.2021
Ropažu novada pašvaldības nolikums. Konsolidēts.
.pdf
15.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Vangažu vidusskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ulbrokas vidusskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ulbrokas Mūzikas un mākslas skolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Stopiņu pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu vidusskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu mūzikas un mākslas skolas „Rodenpois” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādes “Skudriņas” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Ulbrokas pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Vangažu pirmsskolas izglītības iestāde “Jancis”” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pirmsskolas izglītības iestādes “Čiekuriņš” nolikums
.pdf
07.09.2021
Ropažu novada pašvaldības Ropažu pirmsskolas izglītības iestādes ,,Annele” nolikums
.pdf
07.09.2021
Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Gaismas pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Upesleju sākumskolas nolikums
.pdf
07.09.2021
Profesionālās ievirzes izglītības iestādes Vangažu pilsētas Mūzikas un mākslas skolas nolikums
.pdf
31.08.2021
Ropažu Sporta centra nolikums
.pdf
30.08.2021
Ropažu novada sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikums
.pdf
30.08.2021
Garkalnes Sporta centra nolikums
.pdf
26.08.2021
Ulbrokas Sporta kompleksa nolikums
.pdf
26.08.2021
Īpašuma novērtēšanas un izsoles komisijas nolikums
.pdf
26.08.2021
Ropažu novada pašvaldības administratīvo aktu strīdu komisijas nolikums
.pdf
26.08.2021
Ropažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Tēvzemīte“ nolikums
.pdf
26.08.2021
Grozījums Ropažu novada pašvaldības 2021.gada 21.jūlija iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Tēvzemīte“ nolikums”
.pdf
26.08.2021
Komisijas lēmumu pieņemšanai par lauksaimniecības zemes iegūšanu īpašumā nolikums
.pdf
18.08.2021
Ropažu novada pašvaldības pastāvīgās Iepirkumu komisijas nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departamenta nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Vangažu pilsētas teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Ropažu pagasta teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Garkalnes pagasta teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021
Ropažu novada pašvaldības Stopiņu pagasta teritoriālās pārvaldes nolikums
.pdf
29.07.2021

Nolikumu grozījumi

Grozījumi Ropažu novada pašvaldības domes iekšējā normatīvajā aktā “Profesionālās ievirzes izglītības iestādes Vangažu pilsētas Mūzikas un mākslas skolas nolikums”
.pdf
23.09.2021
Grozījums Ropažu novada pašvaldības domes 2021.gada 1.septembra iekšējā normatīvajā aktā “Ropažu novada pašvaldības būvvaldes nolikums”
.pdf
23.09.2021
Datora versija