Kontakti

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBA
Adrese: Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Tālrunis: 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Stopiņu pagasta pārvalde, tālr. 66954851, plašāka kontaktinformācija ŠEIT
Pārvaldes vadītājs: Aldis Grunde
Tālrunis: 29473102
E-pasts: aldis.grunde@ropazi.lv


Ropažu pagasta pārvalde, tālr. 67918666, 
plašāka kontaktinformācija ŠEIT
Pārvaldes vadītājs: Zigurds Blaus
Tālrunis: 29272565
E-pasts: zigurds.blaus@ropazi.lv 

Garkalnes pagasta pārvalde, tālr. 67800918, plašāka kontaktinformācija ŠEIT
Pārvaldes vadītājs: Lauris Lielbārdis
Tālrunis: 28025225
E-pasts: lauris.lielbardis@ropazi.lv 

Vangažu pilsētas pārvalde, tālr. 67995650, plašāka kontaktinformācija ŠEIT
Pārvaldes vadītājs: Juris Jakubovskis
Tālrunis/fakss: 67995650, 28608445
E-pasts: juris.jakubovskis@ropazi.lv 

REKVIZĪTI:
Ropažu novada pašvaldība
Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130
Reģ.nr. LV90000067986

  • AS "SEB banka", kods UNLALV2X, konta nr. LV79UNLA0033300130908
  • AS Swedbanka, kods HABALV22, konta nr. LV91HABA0551024208997
  • AS Luminor, kods RIKOLA2X, konta nr. LV76RIKO0002013196683

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:
Pirmdiena      11:00-13:00 / 14:00-19:00 
Ceturtdiena    9:00-13:00 / 14:00-18:00 

DARBA LAIKS:
Pirmdiena      9:15-13:00  /  13:45-19:00
Otrdiena        8:30-13:00  /  13:45-17:00
Trešdiena       8:30-13:00  /  13:45-17:00
Ceturtdiena    8:30-13:00  /  13:45-18:00
Piektdiena      8:30-13:00  /  13:45-16:00

ROPAŽU NOVADA DOME

Priekšsēdētāja Vita Paulāne
Tālrunis: 
26455773, 67910650
E-pasts:
vita.paulane@ropazi.lv

Priekšsēdētājas pirmais vietnieks Ainārs Vaičulens
Tālrunis: 28711252, 67910771
E-pasts: ainars.vaiculens@ropazi.lv

Priekšsēdētājas otrais vietnieks Haralds Burkovskis
Tālrunis: 29411630
E-pasts: haralds.burkovskis@ropazi.lv

Priekšsēdētājas trešais vietnieks Hosams Abu Meri
E-pasts:
hosams.abumeri@ropazi.lv 

Izpilddirektors Maksims Griščenko
Tālrunis: 67910095, 26131434
E-pasts: maksims.griscenko@ropazi.lv

Izpilddirektora vietniece Jeļena Toca
Tālrunis: 67800920
E-pasts: jelena.toca@ropazi.lv 

Sekretāre 
Tālr. 67910518, 66954851
E-pasts: novada.dome@ropazi.lv

Kontakti medijiem
Tālr. 27854570
E-pasts: inese.skrastina@ropazi.lv

Izglītības, kultūras, sporta, jaunatnes lietu un veselības aprūpes departaments

Uzņēmējdarbības attīstības konsultants Guntars Kniksts
Tālr. 29255606
E-pasts: guntars.kniksts@ropazi.lv 

Datu aizsardzības speciāliste Laila Kundziņa 
Tālr. 66103430
E-pasts: laila.kundzina@ropazi.lv 

Datu aizsardzības speciālists Jurijs Višņakovs,
Tālr. 27303142
E-pasts: das@idagentura.lv  

Datora versija