Par detālplānojuma „Mazskripsti” atcelšanu

pirms nedēļas
Par detālplānojuma „Mazskripsti” atcelšanu
Ropažu novada dome 2021. gada 29. septembra domes sēdē pieņēma lēmumu (prot. Nr.12/2021, 39.§, lēmums nr. 175) atcelt Ropažu novada domes 2008.gada 28.maija lēmumu Nr.5, prot. 24.§ “Par detālplānojuma projekta un saistošo noteikumu apstiprināšanu īpašumam „Mazskripsti” un attiecīgi saistošos noteikumus Nr.15. “Detālplānojums “Mazskripsti” (kadastra Nr.8084 016 0156) Ropažu novads”.
Datora versija