Domes sēde, 07.07.2021

Domes sēdes protokola nr. 4 pielikums Ropažu novada pašvaldības struktūrshēma
.pdf
13.07.2021
Domes sēdes protokols nr. 4, 07.07.2021.
.pdf
13.07.2021
Videoieraksts
09.07.2021
Domes sēdes darba kārtība, 07.07.2021.
.pdf
07.07.2021
Datora versija