Domes ārkārtas sēde, 2.07.2021

Videoieraksts
09.07.2021
Pielikums. INČUKALNA NOVADA VANGAŽU PILSĒTAS PAMATBUDŽETA IZDEVUMU TĀME 2021.GADAM
.xlsx
07.07.2021
Pielikums. Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Kustamais īpašums
.xls
07.07.2021
Pielikums. Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Zemes vienības un mežu vienības
.xls
07.07.2021
Pielikums. Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Dzīvokļi
.xls
07.07.2021
Pielikums. Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Būves
.xls
07.07.2021
Pielikums. Precizēts. Siguldas novada pašvaldības institūcijas Vangažu pilsētā, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Institūcijas
.xlsx
07.07.2021
Domes ārkārtas sēdes protokols Nr.3/2021
.pdf
07.07.2021
Domes ārkārtas sēdes darba kārtība, 02.07.2021
.pdf
07.07.2021
Datora versija