Domes ārkārtas sēde, 01.07.2021

Videoieraksts
09.07.2021
Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas saistības, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Aizņēmumi, galvojumi un citas ilgtermiņa saistības
.xlsx
07.07.2021
Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Kustamie īpašumi
.xls
07.07.2021
Pielikums. Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Zemes vienības un mežu vienības
.xls
07.07.2021
Pielikums. Siguldas novada pašvaldības Vangažu pilsētas manta, kuru skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana. Būves
.xls
07.07.2021
Pielikums. Pamatlīdzekļu saraksts-DZĪVOKĻI (Vangaži)
.xls
07.07.2021
Pielikums. Siguldas novada pašvaldības institūcijas Vangažu pilsētā, kuras skar administratīvo teritoriju robežu grozīšana vai sadalīšana
.xlsx
07.07.2021
Ropažu novada domes ārkārtas sēdes protokols Nr. 2/2021, 02.07.2021
.pdf
07.07.2021
Datora versija