Domes pastāvīgās komitejas

Finanšu komiteja

Vita Paulāne, Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Iveta Vīksne, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Atis Senkāns, Edgars Treibergs, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Ludmila Vorobjova, Jevgēnijs Sergejevs, Renāte Gremze, Irēna Krote, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Pēteris Salenieks, Hosams Abu Meri

Veselības aizsardzības, sociālo lietu un dzīvokļu komiteja

Ainārs Vaičulens, Iveta Vīksne, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Ritvars Ziedonis, Ludmila Vorobjova, Jevgēnijs Sergejevs, Irēna Krote, Hosams Abu Meri

Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja

Vita Paulāne, Ainārs Vaičulens, Daiga Brigmane, Lelde Sturme, Haralds Burkovskis, Ritvars Ziedonis, Ludmila Vorobjova, Renāte Gremze, Guntars Kniksts, Signe Grūbe, Pēteris Salenieks

Attīstības komiteja

Vita Paulāne, Guntis Kampe, Lelde Sturme, Atis Senkāns, Edgars Treibergs, Jānis Romāns, Haralds Burkovskis, Jevgēnijs Sergejevs, Renāte Gremze, Guntars Kniksts, Signe Grūbe

Meža un zemes īpašumu komiteja

Ainārs Vaičulens, Guntis Kampe, Atis Senkāns, Edgars Treibergs, Haralds Burkovskis, Irēna Krote, Pēteris Salenieks, Jānis Romāns, Ludmila Vorobjova, Signe Grūbe

Datora versija