Ziedu ielas rekonstrukcijas un gājēju celiņa izbūves Ziedu ielā, Zaļajā ielā un Bērzu ielā ieceres publiskā apspriešana

Datora versija