Zaķumuižas stadiona rekonstrukcijas un aktīvās atpūtas parka būvniecības iecere

Dokumenti

Zaķumuižas stadiona rekonstrukcijas un aktīvās atpūtas parka būvniecības ieceres vizualizācija
.jpg
17.04.2014
Zaķumuižas stadiona rekosntrukcijas un aktīvās atpūtas parka būvniecības ieceres publiskās apspriešanas gala ziņojums
.pdf
17.04.2014
Datora versija