Detālplānojuma izstrādes publiskā apspriešana nekustamajā īpašumā "Ozolkalni"

Dokumenti

Informācija par detālplānojuma nodošanu publiskai apspriešanai
.pdf
17.04.2014
Aptaujas lapa par detālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā "Ozolkalni"
.doc
17.04.2014
Datora versija