Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā (Nr. 3.3.1.0/18/I/002)

Projekta mērķis ir palielināt privāto investīciju apjomu Zaķumuižā, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām. Projektā ir iekļauta Lejnieku un Torņa ielu pārbūve Zaķumuižas ciemata rūpnieciskās apbūves teritorijās, nodrošinot 0,638 km ceļa pārbūvi ar asfalta segumu. Projekta ieviešanas rezultātā tiks stimulēta projektā iekļautajām ielām pieguļošo uzņēmējdarbības teritoriju komersantu attīstība. Plānots, ka projekta rezultātā tiks radītas vismaz 15 jaunas darba vietas un piesaistītas privātās investīcijas ne mazāk kā 500 tūkstoši EUR apmērā.

 

Fonds: Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Vadošā iestāde: Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrija

Sadarbības iestāde: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Projekta kopējās izmaksas: EUR 345854,33

ERAF finansējums: EUR 249517,39

Valsts budžets finansējums: EUR 10986,52

Ropažu novada pašvaldības finansējums: EUR 85350,42

Projekta īstenošanas laiks: 20.08.2018.-30.06.2019.

  

Projekts “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Ropažu novada Zaķumuižā”  norisinās darbības programmas “3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa ”Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”” ietvaros. Projekts tiks finansēts no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, Valsts budžeta un Ropažu novada pašvaldības līdzekļiem.

Projekta vadītāja: Sanita Upīte
Kontaktinformācija:  sanita.upite@ropazi.lv, t. 67918553

 

Datora versija