“Eiropas Solidaritātes korpusa” Brīvprātīgā darba projekts „Labie darbi nākotnei” Dotācijas līgums 2018-1-LV02-ESC11-002400

“Eiropas Solidaritātes korpusa” Brīvprātīgā darba projekts „Labie darbi nākotnei” Dotācijas līgums 2018-1-LV02-ESC11-002400 , kura ietvaros no 2019. gada 21. maija līdz 2019. gada decembrim Ropažu novadā uzturēsies jaunietis no Ukrainas.

Projekta mērķis: pilnveidot brīvprātīgā dalībnieka un vietējās sabiedrības jauniešu kompetences (līdzdalības un sociālās palīdzības jomā), piedāvājot pozitīvu un iedvesmojošu pieredzi jauniešiem.

 

Projekta uzdevumi:

 

·         Veicināt jauniešu iesaisti sabiedriskajās aktivitātēs.

·         Veicināt vietējo jauniešu starpkultūru komunikāciju (t.sk. ar patvēruma meklētājiem).

·         Pilnveidot projektā iesaistīto personu svešvalodas ( angļu un krievu valodas)  prasmes.

·         Veicināt paaudžu komunikāciju.

·         Veicināt brīvprātīgā darba kustību vietējo jauniešu vidū.

·         Iesaistīt jauniešus sociālās palīdzības un labdarības aktivitātēs.

·         Popularizēt Eiropas brīvprātīgo darbu jauniešu vidū.

 

Projekta kopējais finansējums ir 5 684.00. EUR, kuru finansē Eiropas Savienība.

Projekta vadītājs: Ilvars Ieviņš

Kontaktinformācija:  ilvars.ievins@ropazi.lv, t. 26805400

 

 

Datora versija