Ropažu muižas parka labiekārtošana (Nr. 16-04-AL27-A019.2203-000003)

Projekta mērķis: labiekārtot Ropažu muižas parku, veicinot vietējas nozīmes dabas objekta attīstību.

Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests

Galvenās aktivitātes: 

·         apgaismojuma uzstādīšana parka teritorijā.

 

Projekta kopējās izmaksas: EUR 37 000,00

Publiskais finansējums: EUR 33 300,00

Projekta īstenošanas laiks: 07.2016.-23.04.2018.

 

Projekta vadītāja: Sanita Upīte

Kontaktinformācija:  sanita.upite@ropazi.lv, t. 67918553

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

 

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Datora versija