Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās (Nr. 9.2.1.1/15/I/001)

Programmas mērķis: paaugstināt pašvaldību sociālo dienestu darba efektivitāti un pašvaldībā nodarbināto sociālo darbinieku profesionalitāti.

Fonds: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

Vadošā iestāde: Labklājības ministrija

Programma: „Izaugsme un nodarbinātība”

 Galvenās aktivitātes: 

  • supervīzija 3 Sociālā dienesta darbiniecēm – grupu cikls 6 nodarbības

 
Projekta kopējās izmaksas: EUR 504,00
Publiskais finansējums: EUR 252,00

Projekta īstenošanas laiks: 23.02.2016. – 31.12.2016.

 
Projekta vadītāja: Sanita Upīte
Kontaktinformācija:  sanita.upite@ropazi.lv, t. 67918553

 

 

Rādīt kartē
Datora versija