Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem (Nr. 11.14.3/19)

Projekta mērķis: palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem.

Fonds: Eiropas Sociālais fonds (ESF)

 

Sadarbības iestāde: Rīgas plānošanas reģions

Programma: „Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1.pasākums „Deinstitucionalizācija".

Galvenās aktivitātes: 

  • individuālo vajadzību izvērtēšana un atbalsta plānu izstrāde;
  • Rīgas reģiona Deinstitucionalizācijas plāna izstrāde;
  • Reorganizācijas plānu izstrāde Rīgas reģionā;
  • Valsts sociālās aprūpes centros esošu personu ar garīga rakstura traucējumiem sagatavošana pārejai uz dzīvi sabiedrībā Rīgas reģionā;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona personām ar garīga rakstura traucējumiem;
  • Sabiedrībā balstītu pakalpojumu īstenošana Rīgas reģiona bērniem ar funkcionāliem traucējumiem;
  • Rīgas reģiona speciālistu apmācību organizēšana;
  • Informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana.

Projekta īstenošanas laiks: 23.02.2016.- 31.12.2022

Projekta vadītāja: Sanita Upīte

Kontaktinformācija:  sanita.upite@ropazi.lv, t. 67918553

Datora versija