Iedzīvotāju iniciatīvas 2016

Projektu konkursa mērķis ir atbalstīt Ropažu novada bērniem un jauniešiem piemērotākos un atbilstošākos brīvā laika pavadīšanas projektus, veicinot veselīgu dzīvesveidu, jaunu zināšanu un prasmju apguvi, indivīda radošo un sociālo pašizaugsmi vasaras periodā un no izglītības iestāžu nodarbībām brīvajā laikā.

 

Konkursā var piedalīties Ropažu novadā reģistrētās nevalstiskās organizācijas (biedrības, nodibinājumi), deklarētās fiziskās personas (atsevišķas fiziskas personas vai personu grupas.

Projektu konkursa ietvaros tiek noteikti sekojoši mērķu prioritāšu virzieni:

1.      Uzņēmējdarbība:

·      lauku saimniecību iepazīšana Ropažu novadā;

·      aroda prasmju iepazīšana un apgūšana vietējos uzņēmumos;

·      profesionālu iemaņu apgūšana.

2.      Dabas procesu izzināšana (t.sk. tehniskā jaunrade);

3.      Veselīga dzīves veida veicināšana.

Projektu pieteikumu iesniegšana notiek no 2016. gada 29. marta līdz 2016. gada 29. aprīlim.

Konsultācijas par projekta pieteikuma sagatavošanu sniedz Sanita Upīte, Attīstības daļas projektu vadītāja (tel. 29794202, e-pasts sanita.upite@ropazi.lv)

 

 

 

Dokumenti

Nolikums par kārtību, kādā nevalstiskās organizācijas un fiziskās personas iesniedz projektus konkursam "Iedzīvotāju iniciatīvas 2016"
.pdf
29.03.2016
Pieteikums Ropažu novada pašvaldības projektu konkursam "Iedzīvotāju iniciatīvas 2016"
.doc
29.03.2016
Ropažu novada pašvaldības piešķirtā finansējuma izlietojuma atskaite
.doc
29.03.2016
Datora versija