Esi aktīvs brīvajā laikā ar YOU.FO (2016-01)

Iesniedzējs: Austra Bižkovska

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir sniegt bērniem un jauniešiem sociālās dzīves bagātināšanas iespējas, organizējot saturīgas, aktīvas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, tādējādi veicinot ne tikai bērnu un jauniešu iesaistīšanos sporta aktivitātēs, bet veicinot savstarpējo komunikāciju, īpašu uzmanību pievēršot bērniem un jauniešiem no sociāla riska ģimenēm. Projekta ietvaros bērni un jaunieši tiks iepazīstināti ar inovatīvu,   Eiropā populāru, brīvā laika spēli YOU.FO.

 

Galvenie uzdevumi:

1.Inventāra iegāde

2.Bērnu, jauniešu iepazīstināšana ar inovatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju novada ciemos

 
Ropažu novada pašvaldības finansējums: 586,60 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 15.06.2016.-31.12.2016.

Datora versija