Vides dejas 2014 (Nr. EEZLV04/GSKA/2013/16)

Projekta apraksts: Laikmetīgās dejas māksla Latvijā jau vairāku gadu garumā meklē savdabīgas spēles vietas, vienlaikus apvienojot un sintezējot dažādus mākslas žanrus. Viens no laikmetīgās dejas izpausmes veidiem ir vides deja, kur horeogrāfija tiek piemērota konkrētai vietai, apkaimei un objektam. (plašāk http://www.videsdeja.lv/)

 
Fonds: Norvēģijas finanšu instruments (EEZ)

Vadošā iestāde: Kultūras ministrija

Galvenās aktivitātes: 

·         meistarklases esošo prasmju pilnveidošanai un jaunu iegūšanai laikmetīgā dejā un ar to saistītās mākslās;

·         performanču sagatavošana un parādīšana pasākuma skatītājiem;

·         Ropažu novada vietu, vēstures un sabiedrības dažādības atspoguļošana dejā;

·         diskusija  par laikmetīgās dejas, īpaši vides dejas, vietu mūsdienu kultūras pakalpojumu un produktu klāstā;

·         deju filmu demonstrēšana;

·         festivāla dalībnieku un viesu iepazīstināšana ar laikmetīgās dejas izrādēm, popularizējot laikmetīgo deju kopumā un veicināt profesionālās mākslas pieejamību dažādās Latvijas vietās;

·         spilgts vides deju noslēguma pasākums, kurā koncentrējas visa festivāla laikā iegūtā pieredze, atspoguļojot sadarbību starp ārvalstu un Latvijas dalībniekiem, starp profesionāliem dejotājiem un entuziastiem.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 66 000,00

Publiskais finansējums:

95% no attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 62 700,00, no tā:

EEZ līdzfinansējums - 85% no atbalsta summas, nepārsniedzot EUR 53 295,00

valsts budžeta līdzfinansējums - 15% no atbalsta summas, nepārsniedzot EUR 9405,00.

Projekta īstenošanas laiks: 28.07.2014.- 28.10.2014.
 

        

Datora versija