Sporta un kultūras pārraižu vērošanas nodrošināšana Ropažu novadā (Nr. 14-04-LL38-L413101-000004)

Projekta mērķis: iegādāties televizorus Sporta centra un Kultūras un izglītības centra vajadzībām, lai pārraidītu kultūras un sporta raidījumus un raidītu tiešraides no sporta un kultūras pasākumiem no visas pasaules.

Fonds: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA)

Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests

Programma: „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”

Galvenās aktivitātes: 

  • televizoru iegāde.

Projekta kopējās izmaksas: EUR 1899,00
Publiskais finansējums: EUR 1412,48

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2014.-30.04.2015.


Datora versija