Ūdenstūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma kompetences attīstība Latvijā un Igaunijā Riverways (Nr. EU 43385)

Projekta mērķis: RIVERWAYS projekta galvenais mērķis ir uzlabot apstākļus ilgtspējīga ūdenstūrisma attīstībai un paaugstināt ūdenstūrisma konkurētspēju Programmas teritorijā.

 
Vadošā iestāde: Kurzemes plānošanas reģions

Programma: Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma

 

Galvenās aktivitātes: 

·      atpūtas vietu izveide;

·      informācijas stendu un zīmju izvietošana;

·      upes gultnes tīrīšana.

 
Projekta īstenošanas laiks: 15.01.2013. - 14.06.2015.
 
Projekta kopējās izmaksas: EUR 19723,00

Publiskais finansējums: EUR 16488,43

 

 

Datora versija