Sanitārā mezgla rekonstrukcija un labiekārtošana nekustamajā īpašumā „Modriņi” (vecā pasta ēka) (Nr. 12-04-ZL18-Z401102-000001)

Projekta mērķis: Veikt sanitārā mezgla rekonstrukcijas un ierīkošanas darbus, veicinot kultūrvēsturiskās ēkas saglabāšanu un atjaunošanu, radot to pieejamu novada iedzīvotājiem.

 
Fonds: Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF)

Sadarbības iestāde: Lauku atbalsta dienests

Programma: „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”

 

Galvenās aktivitātes: 

·         sanitārā mezgla rekonstrukcija;

·         labierīcību iekārtošanas darbi.

 

Projekta kopējās izmaksas: LVL 5942,65

Publiskais finansējums: LVL 4420,15

 
Projekta īstenošanas laiks: 04.01.2013. - 20.12.2013.

Datora versija