Kontakti

 

Ropažu novada pašvaldība

Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135

Reģistrācijas numurs 90000029039
Banka: a/s «Swedbank», kods HABALV22, konts LV54HABA0551013383687
Kontakttālrunis: +371 67918666 (darba laikā)
Domes dežurants: +371 67918216
E–pasts: ropazi@ropazi.lv

Darba laiks

Pirmdien     9:00–13:00 13:30–19:00
Otrdien        8:30–13:00 13:30–17:00
Trešdien      8:30–13:00 13:30–17:00
Ceturtdien  8:30–13:00 13:30–18:00
Piektdien     8:30–14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)
 

Apmeklētāju pieņemšanas dienas: 


Pirmdiena     9:00 - 13:00  14:00 - 18:30
Ceturtdiena  9:00 - 13:00  14:00 - 17:30

Domes priekšsēdētājs

Zigurds Blaus
67918450, zigurds.blaus@ropazi.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 9:00 līdz 13:00
  • Ceturtdienās no plkst. 14:00 līdz 18:00

 

Domes priekšsēdētāja vietniece izglītības un attīstības jautājumos

Renāte Gremze, 
29465184, renate.gremze@ropazi.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

  • Pirmdienās no plkst. 14:00 līdz 19:00

 

Domes priekšsdētāja vietnieks infrastruktūras un komunālajos jautājumos

Jānis Ķezis,
29112049,  janis.kezis@ropazi.lv

 

Izpilddirektore

Signe Grūbe
26676888, signe.grube@ropazi.lv

Juridiskā un lietvedības daļa

Oskars Ašmanis, vadītājs 
67918525, oskars.asmanis@ropazi.lv

Ieva Mangule, juridiskās un lielvedības daļas vadītāja vietniece
67918525, ieva.mangule@ropazi.lv 


Inese Vēbere, referente
67918217, inese.vebere@ropazi.lv

Vita Klubure, referente
67918666, ropazi@ropazi.lv

Margarita Grīga, arhīviste - personāla lietu pārzine
67918330, margarita.griga@ropazi.lv

Sabiedrisko attiecību daļa

Inga Koleča, vadītāja
67918580, 29220892 inga.koleca@ropazi.lv

Liene Mihailova,
67918580, 28694747 liene.mihailova@ropazi.lv

Informāciju tehnoloģijas

Reinis Putniņš, datorsistēmu administrators
reinis.putnins@ropazi.lv

 

Fizisko personu datu aizsardzības speciālists
datu.specialists@ropazi.lv

 

Finanšu un grāmatvedības daļa

Agita Rubene, vadītāja
67918532, agita.rubene@ropazi.lv
 
Anna Ancena, grāmatvede
67918563, anna.ancena@ropazi.lv

Dace Ejuba, grāmatvede
67918266, dace.ejuba@ropazi.lv

Aina Bernharde, nodokļu administratore
67918573, aina.bernharde@ropazi.lv

‌Dace Babule - Kalniņa, grāmatvede - kasiere
‌67918390, dace.babule@ropazi.lv

Attīstības daļa


Sanita Upīte, vadītāja
67918553,  29794202, sanita.upite@ropazi.lv

Līga Mekša, projektu vadītāja
67918553, liga.meksa@ropazi.lv

Kristīne Krūmiņa, projektu vadītāja
67918553, kristine.krumina@ropazi.lv

Laura Mašnovska, tūrisma organizatore
67918553, laura.masnovska@ropazi.lv

 

Multifunkcionālie centri

Daiga Jokste, vadītāja
daiga.jokste@ropazi.lv

Ilvars Ieviņš, jaunatnes lietu speciālists
67918553, 26805400, ilvars.ievins@ropazi.lv

 

Būvvalde

Sporta iela 2k2, Ropažu Kultūras un izglītības centrs, Ropaži, LV 2135

‌Maija Rinka, vadītāja
‌67918203, maija.rinka@ropazi.lv

Ainārs Linde, Teritorijas plānotājs - arhitekts
67918205, ainars.linde@ropazi.lv

Jānis Blaus, vides pārvaldības speciālists
67918567, janis.blaus@ropazi.lv

Santa Ansule, Konsultants - vecākais referents
67918221, santa.birzniece@ropazi.lv

Aija Ninnere, nekustamo īpašumu speciāliste
67918350, aija.ninnere@ropazi.lv

Aigars Hralovskis, būvinspektors
67918263, aigars.hralovskis@ropazi.lv 

 

Sociālais dienests

Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
Fakss: +371 67918437

Sarmīte Cibuļska, vadītāja
67918515, soc@ropazi.lv

Laila Spilva, sociālā darbiniece
67186962, laila.spilva@ropazi.lv

Agnese Alksne, sociālā darbiniece
67186961, agnese.alksne@ropazi.lv

Agnese Jurika, sociālā darbiniece
67918447, agnese.jurika@ropazi.lv


Administrators - 67186491

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 13 2. stāvs, 8c kabinets, Ropaži, Ropažu novads LV–2135
tālrunis 67918522, fakss 67186491

Gunta Grinberga, vadītāja
67918522, 28327129, dzimtsaraksts@ropazi.lv
gunta.grinberga@ropazi.lv 

Darba laiks
Pirmdien 9:00–13:00 14:00–15:00
Trešdien 14:00–17:00
Ceturtdien 9:00–13:00 14:00–15:00

Bāriņtiesa

Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918218, 29133315, barintiesa@ropazi.lv 

Ingrīda Zunde, priekšsēdētāja
Dace Malnača, locekle
Gita Bērziņa, locekle
Evija Konošonoka, locekle
Daiga Jokste, locekle
67918218

Darba laiks
Pirmdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Ceturtdien 9:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Bāriņtiesas sēdes — trešdienās 16:00.


Kultūras un izglītības centrs

Sporta iela 2/k.2, Ropaži, Ropažu novads, LV–2135
67918591, kultura@ropazi.lv

Sanita Megere–Klevinska, vadītāja
67918571, 29224470, sanita.megere@ropazi.lv

Lāsma Kondrāte, vadītāja vietniece saimnieciskajos jautājumos
67918591 lasma.kondrate@ropazi.lv 

Agnese Ozola, kultūras darba organizatore
67918591, agnese.ozola@ropazi.lv

 

Ropažu sporta centrs 

Evita Eglāja, vadītāja
67918462, 29576220, evita.eglaja@ropazi.lv

Raimonds Umbraško, ēkas un apsaimniekojamās teritorijas pārzinis
67918406, 22848494

Gaļina Bumbiere, administratore
67918406

Biruta Rubīna, administratore
67918406

Sandra Stūrestepe, administratore
67918406

Zaķumuižas sporta zāle

Rita Krišjāne, administratore
67958498

Ilze Krišāne, administratore
67958498

Una Sīpolniece, administratore
67958498 

 

 

Datora versija