Medību koordinācijas komisija

Mērķis - veicināt mednieku, lauksaimnieku, meža īpašnieku, Valsts Meža dienesta, A/S "Latvijas Valsts meži" un novada pašvaldības savstarpējo komunikāciju un sapratni, kā arī izvērtēt un koordinēt meža dzīvnieku nodarīto postījumu un to draudu novērtēšanu lauksaimniecības kultūrām novada administratīvajā teritorijā.

Komisijas sastāvs:

Jānis Blaus - priekšsēdētājs

Kristaps Bajārs - priekšsēdētāja vietnieks

Juris Teikmanis

Kaspars Šuikovskis

Guntars Kampernovs

Jānis Ozoliņš

Datora versija