Dzīvokļu komisija

Komisija darbojas pamatojoties uz LR likumu "Par pašvaldībām", likumu "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā", "Īres likumu", "Dzīvesvietas deklarēšanas likumu", MK lēmumiem un rīkojumiem, Domes lēmumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

Dzīvokļu komisijas sastāvs:

Valdis Šīrants - priekšsēdētājs

Aigars Kleins - priekšsēdētāja vietnieks

Renāte Gremze

Sarmīte Cibuļska

Irēna Krote

Andris Ezertēvs

 

 

Dokumenti

Dzīvokļu komisijas nolikums
.pdf
01.03.2016
Datora versija