SIA «Vilkme»

Kontakti

67958454

Guntis Gasons, valdes loceklis
+371 29289765
Pieņemšanas laiks: otrdien un ceturtdien 8:00–10:00, pārējā laikā pēc vienošanās.

Diāna Mitjurina, grāmatvede
+371 67958454

Ingrīda Veske, kasiere–lietvede
+371 67958454

Dežūrējošais sanitārtehniķis
+371 20219907

Darba laiks

Darba laiks:
Katru darbu dienu 8:00–12:00, 13:00–17:00

Kases darba laiks
Pirmdienās 13.00 – 19:00
Otrdienās, Trešdienās, Ceturtdienās 8:00–12:00 13:00–17:00
Piektdienās - slēgts

PVN reģistrācijas numurs: LV40103073411


Norēķinu konti: 
a/s «SEB banka», kods UNLALV2X, konts LV27UNLA0001001609515,
a/s «Swedbank», kods HABALV2X, konts LV13HABA0551022486614

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošana un komunālo pakalpojumu sniegšana Zaķumuižā, atkritumu izvešana un apsaimniekošana Ropažu novadā.

Ūdens skaitītāju rādījumi jāiesūta līdz katra mēneša 30. datumam uz e-pastu:vilkme.kase@ropazi.lv                        

Ūdens skaitītāju rādījumus varat iesniegt arī elektroniski.


Atkritumu izvešana Ropažu novadā
Pamatojoties uz Ropažu novada domes  2011. gada 26. janvāra lēmumu, Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam SIA "Vilkme" ir piešķirtas ekskluzīvas tiesības savākt sadzīves atkritumus un nogādāt  tos atkritumu poligonā "Getliņi".

SIA  "Vilkme"  slēdz līgumus ar iedzīvotājiem, organizācijām un iestādēm par atkritumu izvešanu. Par līgumu slēgšanu lūdzam  vērsties SIA „Vilkme” pa telefonu 67958454, e-pastu vilkme.kase@ropazi.lv, vai personīgi Vidzemes prospektā 8-1, Zaķumuižā. 

Atkritumu vedējs
+371 26619271 

Dokumenti

Atkritumu izvešanas kalendārs privātmājām 2018. gadam
.xlsx
12.01.2017
Datora versija