Uzsākti Kangaru stacijas perona remontdarbi

pirms nedēļas
Uzsākti Kangaru stacijas perona remontdarbi
Projekta “Zaļā tūrisma ceļu attīstība Latvijas un Krievijas pierobežas reģionā, izveidojot vienotu ilgtspējīgu attīstību mazām pilsētām un lauku teritorijām” (Zaļais ceļš Rīga – Pleskava)” ietvaros ir uzsākti Kangaru stacijas perona remontdarbi.

Kangaru stacija ir iecienīts tūrisma objekts, kas ir saglabājusi savu unikalitāti un raksturo to laiku, kad ēka pildīja stacijas funkciju, kursējot vilcienam līnijā Rīga-Ērgļi. Perona remontdarbi tiek veikti, lai nodrošinātu vides pieejamību, demontējot veco betona segumu, kas savu laiku ir nokalpojis. Tā vietā tiks izveidots betona flīžu klājums.

Tuvākā laikā tiek plānota arī tūristu skaitītāja uzstādīšana, kas ļaus precīzi fiksēt tūristu plūsmu. Uzstādītā ierīce spēs atšķirt un uzskaitīt kājāmgājējus, riteņbraucējus un automašīnas. Iegūtie dati atspoguļos Zaļo ceļu izmantošanas intensitāti, kā arī ļaus vērtēt kā veicināt šī ceļa atpazīstamību un izmantojamību.

Tūristu ērtībai vēl ir plānots uzstādīt ceļa zīmes un informatīvos stendus.

 

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmu 2014.-2020.gadam līdzfinansē Eiropas Savienība, Latvijas Republika un Krievijas Federācija.

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam finansiāli atbalsta vienotas pārrobežu attīstības aktivitātes ar mērķi uzlabot reģionu konkurētspēju, izmantojot to potenciālu un atrašanās priekšrocības krustcelēs starp Eiropas Savienību un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa ir www.latruscbc.eu.

Datora versija