Transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7 t, aizliegts izmantot pašvaldības autoceļus un ielas ar grunts segumu Ropažu novadā

28.02.2019
Transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7 t, aizliegts izmantot pašvaldības autoceļus un ielas ar grunts segumu Ropažu novadā
Lai novērstu autoceļu un ielu bojājumus, kas radušies un var rasties nepastāvīgo klimatisko laika apstākļu dēļ, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 42 noteikumu “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1. un 3.2. apakšpunktu, Ropažu novada pašvaldība aizliedz transportlīdzekļiem, kuru masa pārsniedz 7 t, izmantot pašvaldības autoceļus un ielas ar grunts segumu Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Minētais aizliegums neattiecas uz svaigpiena pārvadāšanas transportlīdzekļiem un atkritumu apsaimniekošanas transportlīdzekļiem.
Aizliegums ir spēkā līdz tā atcelšanai, par ko tiks ziņots atsevišķi www.ropazi.lv
un FB.

Datora versija