Tiks uzsākta grants ceļa Mintūži - Silmači (Sauleskalni – Upesciems) pārbūve

14.04.2020
Tiks uzsākta grants ceļa Mintūži - Silmači (Sauleskalni – Upesciems) pārbūve
Ropažu novada pašvaldība 2020. gada 10. februārī saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta „Ropažu novada grants ceļa Mintūži – Silmači (Sauleskalni – Upesciems) pārbūve” (Nr.19-04-A00702-000096) apstiprināšanu. Ceļa pārbūve notiks Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Tūlīt pēc Lieldienām tiks uzsākti grants ceļa Mintūži-Silmači (Sauleskalni-Upesciems) pārbūves darbi 5,2 km garā ceļa posmā.

Laika periodā no 14.04.2020. – 14.07.2020. iedzīvotājiem ir jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem ceļa posmā Mintūži-Silmači (Sauleskalni-Upesciems). Uz visu būvniecības periodu tiks ierobežots ātrums minētajā ceļa posmā. Uzsākot zemes klātnes un seguma izbūves darbus, satiksmi papildus regulēs luksofori.

Būvniecību veiks SIA “VIA”, būvuzraudzību veiks SIA “UR98”, autoruzraudzību nodrošinās SIA "Ceļu komforts Rīga".

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 554 341,95. Projekta publiskais finansējums EUR 330 000 EUR un pašvaldības Ropažu novada pašvaldības finansējums EUR 224 341,95.

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties ar Attīstības daļas vadītāju Sanitu Upīti, t. 29794202, e-pasts: sanita.upite@ropazi.lv

 

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītāja

 

 

Datora versija