Tiks uzsākta būvniecība Ziedu un Jaunajā ielā

pirms nedēļas
Tiks uzsākta būvniecība Ziedu un Jaunajā ielā
Izmantojot iespēju saņemt aizņēmumus investīciju projektu realizācijai ekonomisko un sociālo seku mazināšanai un novēršanai saistībā ar Covid-19 izplatību, Ropažu novada pašvaldība uzsāks Ziedu ielas pārbūves projekta realizāciju. Projekts paredz būvniecību divās kārtās, kurš ietver Ziedu ielas un Jaunās ielas pārbūvi.

Ziedu ielas pārbūves mērķis ir noasfaltēt ielas grantēto posmu, lai mazinātu vides putekļu un trokšņa piesārņojumu, uzlabot gājēju pārvietošanās drošību, atjaunot apgaismojumu un nodrošināt ūdens novadīšanu no brauktuves. Būvniecības ietvaros tiks veikta arī pazemes inženiertīklu pārbūve, jo esošie inženiertīkli ir novecojuši.

Jaunās ielas pārbūves ietvaros ir paredzēts Jauno ielu izbūvēt pilnā garumā. Šobrīd Jaunā iela no abām pusēm nav savienota, taču abos tās galos ir attīstīta apbūve, tāpēc ir tikai pašsaprotami veikt ielas izbūvi.

Tuvākajā laikā notiks sarunas par precīzu būvdarbu gaitu. Tiklīdz būs detalizēta informācija,  iedzīvotāji tiks informēti par ierobežojumiem un sagaidāmajām, īslaicīgajām neērtībām. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem, lai jau nākamajā gadā Ropažu centrs tiktu pie jaunizbūvētām ielām.

Būvdarbi tiks uzsākti šī gada oktobrī un noslēgti 2021. gada jūnija beigās.

Būvniecību veiks ceļu būves firma SIA “Binders”, būvuzraudzību nodrošinās SIA “RS Būvnieks”, savukārt, autoruzraudzību nodrošinās SIA “Tomus”.

 

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas projektu vadītāja

 

Datora versija