Tiek pagarināta Ropažu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās

13.10.2017
Tiek pagarināta Ropažu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās
Pieteikumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2017. gada 18. oktobrim.

Pamatojoties uz Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta pirmo daļu un 9. pantu, Ropažu novada pašvaldība aicina izvirzīt un pieteikt Ropažu novada Vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus. Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas,lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam. Kandidātu pieteikšanai personīgi iesniedzama aizpildīta pieteikuma veidlapa. Pieteikumu iesniegšanas vieta – Ropažu novada pašvaldība, Juridiskā un lietvedības daļa (1. stāvā), Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads. Pieteikuma forma pieejama www.ropazi.lv.
Tālrunis informācijai  67918666.

Pielikumi

Pieteikuma forma
.odt
13.10.2017
Datora versija