Tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē, ar iepriekšēju pierakstu

pirms nedēļas
Tiek atsākta klientu apkalpošana klātienē, ar iepriekšēju pierakstu
Ņemot vērā to, ka Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par ārkārtējās situācijas pagarināšanu līdz 9. jūnijam un pakāpenisku atsevišķu ierobežojumu atcelšanu vai samazināšanu, Ropažu novada pašvaldība pārskatījusi arī pašvaldības iestāžu un struktūrvienību turpmāko darbību.

Pašvaldības struktūrvienības un iestādes pakāpeniski, ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas, atgriežas ierastajā darba režīmā.

Sākot no 18. maija pašvaldība atjauno klientu apkalpošanu klātienē Klientu apkalpošanas centrā, Sociālajā dienestā un Būvvaldē apmeklētāju pieņemšanas laikos pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 9:00-13:00 un 14:00-17:00 ar iepriekšēju pierakstu.

Apmeklētājiem pieņemšanai klātienē Klientu apkalpošanas centrā jāpiesakās iepriekš, izmantojot tālruni 67918666 vai e-pastu ropazi@ropazi.lv.

Pieņemšanai klātienē Būvvaldē iedzīvotājiem jāpiesakās izmantojot e-pastu buvvalde@ropazi.lv vai tālruni 67918221.

Pienemšanai Sociālajā dienestā iedzīvotājiem jāpiesakās izmantojot e-pastu un tālruni, tiek nodrošināti dzīvības saglabāšanas, veselības, higiēnas, pārtikas u.c. neatliekamie palīdzības un atbalsta pakalpojumi.

Sociālā  dienesta darbinieki ir pieejami iedzīvotājiem konsultācijām, zvanot pa tālruņiem un rakstot uz e-pastu:

· pieaugušām personām - sociālā darbiniece A.Jurika t. 27708020, agnese.jurika@ropazi.lv, soc@ropazi.lv; sociālā darbiniece A. Alksne t. 27788083, agnese.alksne@ropazi.lv

· ģimenēm ar bērniem - sociālā darbiniece S. Krote t. 25145945, no 23.03.2020. L.Spilva t. 25145945, laila.spilva@ropazi.lv

Dzimtsarakstu nodaļa un Bāriņtiesa darbu organizē, ievērojot fiziskās distancēšanās ierobežojumus un ievērojot normatīvajos aktos un rekomendācijās noteiktos iestāžu neatliekamo pienākumu izpildes kārtību un termiņus.

Pašvaldības policija darbu organizē ikdienas režīmā, pēc iespējas ievērojot fiziskās distancēšanās principu.

Dienas centri “Mucenieki”, “Kākciems”, “Silakrogs” un “Tumšupe” no 2020. gada 18. maija apmeklētājiem tiek atvērti 3 dienas nedēļā un gadījumos, kad personām nepieciešams nodrošināt veselības un higiēnas pakalpojumus.

Ropažu novada bibliotēka, filiālbibliotēka Zaķumuižā un Tūrisma informācijas punkts no 2020. gada 18. maija tiek atvērti apmeklētājiem, ievērojot distancēšanās ierobežojumus.

Kultūras un izglītības centrs no 2020. gada 18. maija tiek atvērts apmeklētājiem. Iestādes vadītāja iestādes darbu organizē, ievērojot distancēšanās ierobežojumus. Līdz 9. jūnijam nenotiek nekādu interešu izglītības pulciņu darbība.

Ropažu Sporta centrs un Zaķumuižas sporta zāle no 2020. gada 18. maija atvērta apmeklētājiem. Ir aizliegtas jebkura veida kontaktspēles, treniņu process tiks var tikt organizēts ievērojot 2 metru distancēšanos un grupā ar ne vairāk par 25 dalībniekiem.

No 2020. gada 25. maija apmeklētājiem atvērta Zaķumuižas trenažieru zāle, ievērojot distancēšanās ierobežojumus.  

Visos gadījumos, kad notiek klientu pieņemšana klātienē, pašvaldības struktūrvienības un iestādes veic apmeklētāju reģistrāciju.

Ropažu novada vidusskola, Ropažu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Annele” un Ropažu mūzikas un mākslas skola „Rodenpois” darbojas saskaņā ar Ministru kabineta 12.03.2020. rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un tā grozījumiem, kā arī atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojumiem un rekomendācijām.

Joprojām visas pašvaldības struktūrvienības un iestādes aicina iedzīvotājus saziņai ar pašvaldību un konkrētiem speciālistiem izmantot zvanot, rakstot e-pastus un iesniedzot iesniegumus mutiski (pa telefonu), elektroniski (e-pasts, sms, whatsapp, utml.), ka arī papīra formā, izmantojot pasta vai kurjera pakalpojumus. Joprojām aicinām iedzīvotājus iesniegumus, kuru iesniegšana neprasa klātienes tikšanos pašvaldībā, iesniegt arī, izmantojot pastkastīti, kas atrodas pie pašvaldības administrācijas ēkas Ropažos, Sporta ielā 1.

Visus maksājumus joprojām aicinām veikt, izmantojot internetbanku vai pasta banku. Pašvaldības kase būs slēgta līdz 2020. gada 9. jūnijam.

 

 

 

 

 

Datora versija