Solītā dubultās virsmas apstrāde autoceļam V75 Ropaži – Griķukrogs vairs netiek plānota

18.10.2019
Solītā dubultās virsmas apstrāde autoceļam V75 Ropaži – Griķukrogs vairs netiek plānota
Pamatojoties iepriekš notikušajām sarunām, Ropažu novada pašvaldība VAS “Latvijas Valsts ceļi” rakstiski atgādināja par iepriekš doto solījumu par dubultās virsmas apstrādi valsts reģionālā autoceļa V75 Ropaži – Griķukrogs grants virsmas posmā.

Septembra beigās Ropažu novada pašvaldība saņēmusi atbildes vēstuli no VAS “Latvijas Valsts ceļi”, kurā tiek norādīts, ka: “Atbilstoši 2019. gadā veiktās autoceļu segumu apsekošanas datiem, grants segums autoceļa V75 Ropaži-Griķukrogs posmos km 1.30-3.30 un km 8.00-10.00 ir novērtēts ar vērtējumu “labs”.

Ņemot vērā, ka valstī kopumā sliktā stāvoklī ir 5041 km valsts vietējo autoceļu ar grants segumu, pašlaik autoceļu nozarei pieejamā finansējuma ietvaros autoceļa V75 Ropaži-Griķukrogs posmos km 1.30-3.30 un km 8.00-10.00 divkārtu virsmas apstrādes ieklāšanas darbi netiek plānoti.

Līdz iespējai būtiski uzlabot valsts vietējā autoceļa V75 Ropaži-Griķukrogs stāvokli tiks nodrošināta regulāra autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu izpilde atbilstoši noteiktajai C ikdienas uzturēšana klasei.”.

Datora versija