Sociālā dienesta aktuālā informācija iedzīvotājiem

14.08.2019
Sociālā dienesta aktuālā informācija iedzīvotājiem
Informējam, ka no 18.07.2019. Ropažu novada pašvaldības Sociālā  dienestā  Rīgas iela 13, Ropaži, Ropažu novads, trūcīgas ģimenes (personas), maznodrošinātas ģimenes (personas) un ģimenes, kuras nonākušas krīzes situācijā var saņemt jaunos pārtikas preču komplektus.

Pārtikas preču komplekti papildināti ar sautētas liellopu gaļas konserviem, iebiezinātu pienu ar cukuru, šķeltajiem zirņiem. Tāpat trūcīgas, maznodrošinātas un krīzes situācijā nonākušas ģimenes ( personas ) var saņemt higiēnas preču komplektus, skolas preču komplektus un pārtiku maziem bērniem.  

Atgādinām, ka augustā daudzbērnu ģimeņu (3 un vairāk bērni)  skolēnu vecākiem Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums par brīvpusdienu piešķiršanu bērniem  (viena ēdienreize), kuri apmeklē  Ropažu novada izglītības iestādes.

Jauns pabalsta veids noteikts 30.01.2019. Saistošajos noteikumos Nr. 1/2019 “Grozījumi Ropažu novada pašvaldības 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem Ropažu novada pašvaldībā “: ja trūcīga, maznodrošināta persona objektīvu iemeslu dēļ nevar izmantot dzīvokļa pabalstu skaldītas malkas vai kokskaidu brikešu iegādei, tiek piešķirts dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei līdz 300,00 eiro kalendārā gada laikā, uzrādot maksājumu apliecinošu dokumentu par kurināmā iegādi.

Atgādinām, ka Sociālajā dienestā bez ienākumu izvērtēšanas aizbildņu ģimenēm ir iespēja saņemt pabalstu 100.00 eiro aizbildnībā esošam bērnam pamatvajadzību nodrošināšanai, kā arī personas ar I. grupas invaliditāti un ģimenes, kurās ir bērns ar invaliditāti vienu reizi kalendārā gada laikā var saņemt pabalstu 100,00 eiro veselības uzlabošanai.

Sīkāka informācija pieejama Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā, Rīgas iela -13. Ropaži , Ropažu novads. Pieņemamās dienas pirmdienas no 9.00 līdz 19.00 un ceturtdienas no 8.30 līdz 18.00

 

Sarmīte Cibuļska,

Ropažu novada Sociālā dienesta vadītāja

Datora versija