SIA “Vilkme” vadību pārņem Sigita Čudare

08.04.2020
SIA “Vilkme” vadību pārņem Sigita Čudare
Noslēdzoties divu pašvaldības kapitālsabiedrību reorganizācijas procesam, no 2020. gada 1. februāra Ropažu novada teritorijā darbojas tikai viena kapitālsabiedrība - SIA “Vilkme”.

Tomēr tas nenozīmē, ka visas pārmaiņas ir jau notikušas – jaunā, apvienotā kapitālsabiedrība SIA “Vilkme” joprojām atrodas pārmaiņu procesā un tai ir nepieciešams spēcīgs, mērķtiecīgs vadītājs, kurš nebaidās no izaicinājumiem, ir gatavs strādāt komandā un kuram piemīt degsme un vēlēšanās uzlabot SIA “Vilkme” darbību tā, lai tā spētu nodrošināt iedzīvotājiem un pašvaldībai kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Atklāta konkursa rezultātā, izvērtējot kandidātu izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, iesniegtās motivācijas vēstules un SIA “Vilkme” attīstības redzējumu, par SIA “Vilkme” valdes locekli tika izvirzīta Sigita Čudare.

Sigitai Čudarei ir augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā, līdz šim viņa strādājusi SIA “Ciemats” par projektu vadītāju, bet pēc reorganizācijas - par Namu apsaimniekošanas daļas vadītāju. Līdzšinējā darbā viņa sevi pierādījusi kā mērķtiecīgs un profesionāls darbinieks, kurš spēj racionāli izvērtēt esošo situāciju un pieņemt motivētus lēmumus.

Kopīgi ar Ropažu novada domes vadību esam vienojušies par galvenajām veicamo darbu prioritātēm pirmajos trīs mēnešos:

·         Administrācijas darba sakārtošana un centralizēšana, precīzi nosakot katras nozares atbildību un pienākumus, izveidojot pārskatāmu un caurspīdīgu pārvaldes modeli, nosakot katras struktūrvienības darbības prioritātes;

·     Pārvaldīšanas procesa un darba uzlabošana pēc vienotiem principiem mājokļu apsaimniekošanā, uzlabojot komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem;

·           SIA “Vilkme” mājas lapas izveidošana, veidojot pārskatāmu informāciju par uzņēmumā pieejamiem pakalpojumiem.

Paralēli notiek pārmaiņas arī SIA “Vilkme” cilvēkresursos – tiek veidots spēcīgs, profesionālu cilvēku kodols; martā darbu uzsākusi jauna namu pārvaldniece, arī jauna uzņēmuma galvenā grāmatvede. Izmaiņu norisi atbalsta un veicina Ropažu novada pašvaldības vadība.

Novēlam Sigitai Čudarei īstenot uzstādītos mērķus un izveidot SIA “Vilkme” kā progresīvu un profesionālu pašvaldības kapitālsabiedrību, kas sniedz kvalitatīvus namu apsaimniekošanas un komunālos pakalpojumu novada iedzīvotājiem.

 

Signe Grūbe,

Ropažu novada pašvaldības izpilddirektore

Datora versija