Ropažu novada vidusskolas direktora amatā apstiprina Intu Ozolu

30.04.2019
Ropažu novada vidusskolas direktora amatā apstiprina Intu Ozolu
Saskaņā ar 2019. gada 24. aprīļa domes sēdē apstiprināto Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas reorganizācijas plānu, apvienojot un izveidojot vienu vispārējo izglītības iestādi “Ropažu novada vidusskola”, un ņemot vērā Ropažu vidusskolas direktora amata konkursa rezultātus un saņemto Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojumu, Ropažu novada dome 26. aprīļa ārkārtas domes sēdē apstiprināja Intu Ozolu, Zaķumuižas pamatskolas direktori, Ropažu novada vidusskolas direktora amatā.

Inta Ozola ir pilnvarota organizēt reorganizācijas procesu abās izglītības iestādēs, ko plānots noslēgt ar 2019. gada 1. augustu, kad darbu uzsāks jaunizveidotā Ropažu novada vidusskola, kas būs abu Zaķumuižas pamatskolas un Ropažu vidusskolas visu saistību pārņemēja.

Domes apstiprinātais reorganizācijas plāns paredz, ka no domes un abu izglītības iestāžu puses tiek veiktas dažādas darbības, kas nepieciešamas, lai abas izglītības iestādes apvienotu un ar jauno mācību gadu 2019. gada septembrī Ropažu novadā darbu uzsāktu viena vienota izglītības iestāde – Ropažu novada vidusskola.

Reorganizācijas procesa laikā tiek izstrādāts jaunās izglītības iestādes nolikums, apstiprināts domē, veiktas izmaiņas izglītības iestāžu reģistrā, veiktas izglītības iestāžu inventarizācijas un apvienoti abu iestāžu budžeti, izstrādāts skolas attīstības plāns u.c.  

Līdz reorganizācijas procesa pabeigšanai Inta Ozola turpina pildīt arī Zaķumuižas pamatskolas direktores amata pienākumus ierastajā režīmā.

Pagājušā gada nogalē Ropažu novada dome izsludināja konkursu uz Ropažu vidusskolas direktora amatu. Konkursa norises laikā strauji mainījās pašvaldības uzstādījums un redzējums par vienotas un kvalitatīvas izglītības iestādes izveides nepieciešamību, tādēļ konkurss tika izsludināts atkārtoti – nu jau uz apvienotās izglītības iestādes – Ropažu novada vidusskolas direktora amatu. Konkursam pieteicās 18 potenciālie direktora amata pretendenti.

Trīs pretendentu izvērtēšanas kārtās un diskusijās, kurās piedalījās arī abu novada skolu vecāku padomju pārstāvji, Vērtēšanas komisija par atbilstošāko un piemērotāko kandidātu atzina Intu Ozolu, Ropažu novada Zaķumuižas pamatskolas skolas direktori, uzticot tieši viņai vadīt vienīgo vispārējās izglītības iestādi Ropažu novadā, veidojot to par mūsdienīgas, modernas un kvalitatīvas izglītības ieguves vietu.

 

 

 

 

Datora versija