Ropažu novada pašvaldība pievienojas Pierīgas pašvaldību nostājai par 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu

13.09.2019
Ropažu novada pašvaldība pievienojas Pierīgas pašvaldību nostājai par 1.-4. klašu skolēnu brīvpusdienu nodrošināšanu
Pierīgas pašvaldību apvienība, kura apvieno 13 Pierīgas pašvaldības, to skaitā arī Ropažu novada pašvaldība, pieņēmusi lēmumu, ka neatbalsta Izglītības un zinātnes ministrijas ierosinājumu ar nākošo gadu uzlikt par pienākumu pašvaldībām nodrošināt bezmaksas ēdināšanu 1-4. klasēm sākumskolās un šo viedokli paudusi gan Izglītības un zinātnes ministrijai, gan Latvijas Pašvaldību savienībai.

Strādājot pie nākamā gada budžeta un  tā prioritāšu izvirzīšanas, Izglītības un zinātnes ministrija rosinājusi – dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai – nodot pašvaldībām, šai funkcijai paredzēto finansējumu gandrīz 20 miljonu apjomā 2020.gadā un turpmāk ik gadu novirzot citu IZM prioritāro pasākumu īstenošanai, tajā skaitā pedagogu algām.

Šobrīd IZM nodrošina valsts budžeta līdzekļus 1.,2.,3. un 4.klašu skolēnu ēdināšanai neatkarīgi no izglītības iestādes dibinātāja statusa. Pašvaldības atbilstoši iespējām un nepieciešamībai no saviem līdzekļiem nodrošina brīvpusdienas arī citu klašu bērniem, tādējādi brīvpusdienu jautājuma īstenošanā valsts un pašvaldības jau šobrīd piedalās katra ar savu līdzfinansējuma daļu. Valsts budžeta finansējums brīvpusdienu nodrošināšanai 2019. gadam ir 19 001 416 eiro, vienam bērnam dienā atvēlot 1,42 eiro.

Ropažu novada pašvaldībai šāda IZM rosināta valsts funkcijas pārlikšana uz pašvaldības pleciem izmaksātu aptuveni 70 000 eiro. Jau šobrīd aptuveni 40 % Ropažu novada pašvaldības budžeta līdzekļu tiek novirzīta izdevumiem izglītības jomā. Palielinot šo izdevumu daļu, pašvaldībai būs jāatsakās no ieguldījumiem citās, ne mazāk svarīgās, novada attīstību veicinošās jomās, piemēram, infrastruktūras uzlabošanā.

Ropažu novada pašvaldība piekrīt Pierīgas pašvaldību apvienības paziņojumam, ka sākumskolu 1.-4. klašu skolēnu ēdināšana NAV pašvaldību funkcija. Likuma par pašvaldībām  15. pants. nosaka autonomās funkcijas un pienākumus pašvaldībām, t.sk.:

-           gādāt par iedzīvotāju izglītību – t.i. nodrošinot finansējumu izglītības infrastruktūras izveidi un uzturēšanai,

-           nodrošināt sociālo palīdzību, t.i. sniedzot atbalstu trūcīgākajām un sociāli neaizsargātajām sabiedrības grupām. 

Bezmaksas ēdināšana skolās vēsturiski nav bijusi pašvaldību funkcija, un arī neatbilst praksei citās ES dalībvalstīs.

Otrkārt  - VALSTS bez finansējuma nevar uzspiest pašvaldībām valsts uzņemto funkciju izpildi, nepieciešamas sarunas par refinansēšanu vai finanšu sloga samazināšanu -  piemēram,  valsts budžetam par atbilstošu summu finansējot bērnudārzu pedagogu darba samaksu, tādējādi atvieglojot pašvaldību budžetu, no kura būtu iespējams finansēt valsts uzņemto funkciju – ēdināšanu skolās;

Treškārt – tā vietā, lai VALSTS un pašvaldības veidotu kopīgu atbalsta politiku ģimenēm ar bērniem, sekmējot bērnu skaita pieaugumu, tiek uzspiesti nepārdomāti instrumenti, kuri rada vēl lielāku sociālo netaisnību, diskriminējot trūcīgākos un daudzbērnu ģimenes. 

Pierīgas pašvaldībām IZM uzspiestais pasākums atņems resursus bērnudārzu un skolu pieejamības nodrošināšanai situācijā, kad kredīti Valsts kasē faktiski nav un nebūs pieejami arī turpmākajos gados.

Datora versija