Ropažu novada pašvaldība izsolē pārdod automašīnu Mitsubishi L200

03.01.2017
Ropažu novada pašvaldība izsolē pārdod automašīnu Mitsubishi L200
Ropažu novada pašvaldība pārdod atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – automašīnu Mitsubishi L200, VIN: MMBJNK7403D035442, ar Valsts reģistrācijas numuru HA-8925.

Automašīnu var apskatīt Ropažos, Ropažu novadā darba dienās, apskates laiku iepriekš saskaņojot ar Pēteri Volkoviču, tālr. 26554229, e-pasts: ropazi@ropazi.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit un Ropažu novada pašvaldības Juridiskajā un lietvedības daļā iestādes noteiktajā darba laikā.

Izsoles sākumcena – 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro).

Izsoles nodrošinājums: EUR 10% apmērā no izsoles sākumcenas. Jāiemaksā līdz 2017. gada 24. janvāra, plkst. 15:00.

Izsoles veids: atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Izsoles solis: 100,00 EUR (viens simts euro).

Pieteikumu reģistrācija līdz 2017. gada 24. janvāra, plkst. 15:00, Ropažu novada pašvaldībā, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Izsoles vieta un laiks: 2017. gada 25. janvārī  Ropažu novada pašvaldības sanāksmju zālē, Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, plkst. 09:30.

Samaksa par automašīnu jāveic 100% apmērā 2 (divu) darba dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Datora versija