Ropažu novada pašvaldība atver Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru

02.10.2017
Ropažu novada pašvaldība atver Valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru
Pirmdien, 2. oktobrī, Ropažu novada pašvaldība atklāja modernu Valsts un pašvaldības vienoto apkalpošanas centru. Atklāšanā piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītāja Maija Anspoka, ar kuru klientu centram būs cieša sadarbība.

Turpmāk, lai saņemtu vairāku valsts iestāžu pakalpojumus, Ropažu novada iedzīvotājiem un apkārtējo novadu iedzīvotājiem vairs nevajadzēs doties uz katru valsts iestādi atsevišķi, pakalpojumus varēs saņemt Ropažu novada pašvaldības ēkā. Ar šo projektu Ropažu novada pašvaldība ir nodrošinājusi Ropažu novada iedzīvotājiem iespēju ērti saņemt valsts iestāžu pakalpojumus un konsultācijas par e-pakalpojumiem vienkopus tuvāk dzīvesvietai. Klientu apkalpošanas centrā varēs pieteikt Valsts ieņēmuma dienesta un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras

pakalpojumus, gan saņemt informāciju par Nodarbinātības valsts aģentūras, Valsts darba inspekcijas, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Uzņēmumu reģistra, Lauku atbalsta dienesta, Valsts zemes dienesta un Lauksaimniecības datu centra sniegtajiem pakalpojumiem. Centra klientiem tiks sniegts atbalsts valsts pārvaldes portālā „latvija.lv” ievietoto e-pakalpojumu lietošanā, darbā ar datoru un e-parakstu. Ropažu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi izmantot pieejamos e-pakalpojumus un konsultācijas klātienē Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā.

Datora versija