Ropažu novada pašvaldība aktīvi līdzdarbojas projekta “Cult-creaTE realizācijā

26.06.2019
Ropažu novada pašvaldība aktīvi līdzdarbojas projekta “Cult-creaTE realizācijā
Pagājušā gada novembrī Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā tika atklāts Interreg - Eiropas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Cult – CreaTE”: „Kultūras un radošo nozaru ieguldījums Eiropas kultūras un radošajā tūrismā”.

Vidzemes tūrisma asociācija, kas ir projekta vadošais partneris iepazīstināja projekta partnerus no Itālijas, Īrijas, Ungārijas, Kipras, Lielbritānijas, Polijas un Grieķijas ar labākajiem radošo industriju piemēriem Latvijā, proti, tika apskatīts Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Jūgendstila muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, tika iepazīts gastronomiskais piedāvājums, kā arī tika apskatīti Latvijas dizaina preču labākie paraugi. Projekta partneriem bija iespēja apmeklēt arī Latvijas Nacionālo operu.

No Latvijas projektā ir iesaistījušies Ropažu, Ērgļu, Mārupes, Vecpiebalgas, Kocēnu, Priekuļu, Gulbenes un Salaspils novadi. Projektā plānots veicināt kultūras, radošo industriju un tūrisma industrijas kopdarbību Vidzemē, veidojot jaunus un ilgtspējīgus tūrisma produktus.

Aprīlī Vidzemes tūrisma asociācija organizēja Latvijas partneru tikšanos Vecpiebalgā. Tikšanās laikā partneri prezentēja identificētos un izvirzītos radošā tūrisma objektus. Ropažu novada pašvaldība ir izvirzījusi dzelzceļu staciju “Kangari” kā kultūrvēsturisku objektu ar mērķi veidot kultūras un radošo zināšanu centru - seminārus, lekcijas, koncertus,  laikmetīgās mākslas darbnīcas,  kino u.c. Vecpiebalgas novads ir izvirzījis Piebalgas porcelāna fabriku, Kocēnu novads – Vaidavas Mālēdiena festivālu, Ērgļu novads –  aušanas darbnīcu Mailīšu Fabrika, Mārupes novads – mākslinieces Marutas Raudes mākslas centru, Salaspils novads – Daugavas muzeju ar Dārza svētkiem, Gulbenes novads - festivālu Divi Jūliji, Priekuļu novads – E. Veidenbauma muzeju “Kalāči”. Katrs partneris ir apņēmies projekta laikā veikt izvirzītā objekta statistisku uzlabojumu, Ropažu novada pašvaldība strādās pie tā, lai Kangaru stacijā noritētu interesanti un izglītojoši pasākumi, nodrošinot apmeklētāju piesaisti. Kangaru stacijas potenciāls tūrisma jomā līdz šim nav novērtēts, taču šī ēka ir unikāla gan ar savu stāstu par tiem laikiem, kad vēl kursēja vilciens, gan ar savu neatkārtojamo arhitektūru, kas līdz mūsdienām ir saglabājusi augstu autentiskumu. Vienlaikus, Rīga-Ērgļi posms ir iekļauts Zaļo ceļu maršrutā, kas šo ceļa posmu velobraucējiem padarīs baudāmāku.

Maijā noritēja starptautiskais darba seminārs Itālijas pilsētā Padujā, kur bija iespēja iepazīties ar citu Eiropas reģionu radošajām industrijām, kā arī apmainīties ar pieredzi, attīstot kultūras un radošo industriju tūrismu. Semināra pirmajā dienā tika prezentēti uzstādītie projekta Cult-CreaTE mērķi, kā arī projekta partneri iepazīstināja ar līdz šim jau paveikto. Vienlaikus noritēja darbs grupās, kur izvērtās interesantas diskusijas, no kurām bija secināmas gan Eiropas tendences radošo industriju attīstībā, gan arī izaicinājumi, gan arī jautājums par radošo industriju definēšanu, proti, kur ir tās robežas, lai mēs spētu noteikt vai tās ir radošās industrijas. Darba seminārs tika organizēts ar mērķi identificēt radošās industrijas projektā iesaistītajos reģionos, pie kuriem tiks strādāts projekta ietvaros. Otrajā dienā tika apskatīti radošo industriju piemēri, kā Pedrocchi Café, kas ir vēsturiska kafejnīca ar pieejamām telpām dažādiem pasākumiem jau kopš 18. gadsimta, Santa Giustina abatija un uzņēmums, kurš nodarbojas ar video filmēšanu.

Projekts ilgs līdz 2022. gada 1. decembrim, kura laikā tiks novērtēti labākie piemēri no kultūras un radošā tūrisma, kas balstās uz kultūras un radošajām industrijām. Tiks strādāts pie kultūras un radošā tūrisma produkta attīstības un pārvaldības, un uzņēmējdarbības modeļu uzlabošanas.

Sekot līdzi projekta realizācijas gaitai var šeit 

Sanita Upīte,

Ropažu novada pašvaldības

Attīstības daļas vadītāja

 

      

Datora versija