Rīgas reģiona pašvaldību pārstāvji iepazīstas ar situāciju ceļu nozarē

03.11.2017
Rīgas reģiona pašvaldību pārstāvji iepazīstas ar situāciju ceļu nozarē
2. novembrī Ropažu novada pašvaldības pārstāvji – Ropažu novada domes priekšsēdētājs Zigurds Blaus, priekšsēdētāja vietniece attīstības, sociālo un nekustamo īpašumu jautājumos Renāte Gremze un Ropažu novada domes deputāts Vladislavs Šlēgelmilhs piedalījās VAS “Latvijas Valsts ceļi” organizētajā informatīvajā seminārā Rīgas reģiona pašvaldībām par aktualitātēm autoceļu nozarē.

“Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājs Jānis Lange pašvaldību pārstāvjus informēja par esošo situāciju ceļu nozarē, finansējuma avotiem, pieejamību un plānoto izlietojumu tuvākajos gados.

Salīdzinājumā ar situāciju tuvākajās kaimiņvalstīs Igaunijā un Lietuvā, situācija Latvijā ir vissliktākā. Nepietiekams valsts finansējums, liels skaits sliktā un kritiskā stāvoklī esošu autoceļu, pieaugoša satiksmes intensitāte.

Šobrīd ceļu nozares galvenie finansējuma avoti ir valsts budžeta finansējums un ES fondi. Kopš 2014. gada valsts finansējums autoceļiem nav palielinājies, izdevumi pieaug, savukārt jau 2020. gadā, kad beigsies ES fondu naudas pieejamība, jārēķinās vairs tikai ar valsts finansējumu. “Latvijas Valsts ceļi” vadītājs informēja, ka par šo informēta arī valdība, Ministru kabineta sēdē sniedzot īpašu ziņojumu par situāciju ceļu nozarē.

Kā viens no nelieliem risinājumiem situācijas uzlabošanai šobrīd: akcīzes nodokļa ieņēmumu palielinājuma gadījumā noteiktas procentuālas ieņēmumu daļas novirzīšana autoceļu finansējumam. Šis risinājums devis jau nelielu pienesumu: nākošajā gadā ceļiem tiks par 25 miljoniem eiro vairāk. Šis finansējums ir jau sadalīts, un diemžēl šis valsts budžeta finansējums šobrīd nekādi neattiecas uz Ropažu novadu interesējošā reģionālā autoceļa P4 rekonstrukcijas gaitu.

Ropažu novada pašvaldība tikšanās laikā aktualizēja arī Ropažu novadam  P4 rekonstrukcijas jautājumu. VAS “Latvijas Valsts autoceļi” valdes priekšsēdētājs apstiprināja, ka piekrīt tam, ka šis ceļš ir kritiski sliktā stāvoklī, ka Ropaži ir slikti piebraucami no visām pusēm un par to ir jādomā, taču diemžēl situācija ir tāda, kāda tā ir, un galvenais traucēklis ceļa rekonstrukcijai ir finansējuma trūkums. Lange informēja, ka nākošā, 2018. gada, plānā ne P4 tehniskā projekta izstrāde, ne rekonstrukcija nav iekļauta un arī turpmākajos gados viss ir atkarīgs tikai un vienīgi no finansējuma pieejamības. No šī izriet, ka problēmjautājuma aktualizēšanai joprojām nepieciešams sabiedrības atbalsts un vēršanās pie finansējuma piešķīrējiem – ministriem, valdības, deputātiem.

 

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija