Policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību atstarojošo elementu esamībai

09.10.2019
Policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību atstarojošo elementu esamībai
Ropažu novada pašvaldības policija atgādina, ka šobrīd, kad diennakts tumšais laiks kļuvis ievērojami ilgāks, iedzīvotājiem ir nepieciešams daudz rūpīgāk pievērst uzmanību savai drošībai, atrodoties un ceļa un piedaloties ceļu satiksmē.

Saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem, gājējiem un velosipēdistiem, kas atrodas uz brauktuves vai nomales, diennakts tumšajā laikā jābūt tērptiem atstarojošā vestē vai apģērbā ar labi redzamiem gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

Šī likuma norma attiecas uz visiem gājējiem, tajā skaitā arī bērniem, kas piedalās ceļu satiksmē. Atstarojošie elementi palīdz novērst situācijas, kad tumsā nepamanīts gājējs var kļūt par negadījuma upuri.

Lauku apvidos, kur visbiežāk ielu apgaismojuma nav vispār, pārvietojoties pa ceļu vai tā tuvumā, visdrošāk būtu lietot atstarojošās vestes, ar kurām ceļu satiksmes dalībnieks ir daudz pamanāmāks citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.

Atgādinām, ka par atstarojošo elementu nelietošanu diennakts tumšajā laikā gājējs un velosipēdists var tikt sodīts pamatojoties uz Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 149 23. panta otrās daļas noteikumiem. Par šiem pārkāpumiem paredzēts administratīvais sods – brīdinājums vai naudas sods no 7 līdz 30 eiro.

Ropažu novada pašvaldības policija pievērsīs pastiprinātu uzmanību atstarojošo elementu esamībai uz gājēju un velosipēdistu apģērba diennakts tumšajā laikā, pirmreizēji tikai brīdinot un atgādinot par atstarojošo elementu nepieciešamību drošības nodrošināšanai, taču, atkārtoti konstatējot pārkāpumus, pašvaldības policija rosinās soda piemērošanu par iepriekš minēto noteikumu neievērošanu.

 

Datora versija