Pierīgas mēri Ropažos diskutē par nākamā gada valsts budžetu

07.11.2016
Pierīgas mēri Ropažos diskutē par nākamā gada valsts budžetu
27. oktobrī Ropažos viesojās Pierīgas pašvaldību vadītāji, lai piedalītos kārtējā Pierīgas pašvaldību apvienības sanāksmē, kuras galvenais dienas kārtības jautājums bija – 2017. gada valsts budžeta projekts.

Sanāksmē piedalījās Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietniece Jolanta Plūme, kura sagatavoto nākošā gada valsts budžeta projektu raksturoja kā solījumu pildīšanas budžetu, kurā netiek palielināti būtiskākie nodokļi un tiek risinātas ieilgušās problēmas veselībā, izglītībā, drošībā un tieslietās.

Diskusijās par jauno budžetu, izskanēja aicinājums aktualizēt Pierīgas specifiskās problēmas un to risinājumu iespējas, jo šobrīd gandrīz visas Pierīgas pašvaldības ir spiestas risināt pirmsskolas izglītības nodrošināšanas problēmu, kas lielākoties radusies iedzīvotāju migrācijas rezultātā un ko pašvaldības arī dara, taču vienlaikus pašvaldībām neatliek līdzekļi citu aktuālu problēmjautājumu risināšanai – infrastruktūras, ceļu sakārtošanai u.c.

Tika diskutēts arī par pašvaldību izlīdzināšanas fondu, aizņēmumu procentu likmēm pašvaldību kredītiem dažādu projektu īstenošanai, jauno pedagogu atalgojuma modeli, skolu tīkla optimizāciju, ēnu ekonomikas ierobežošanu, pašvaldības kapitālsabiedrību aizņēmumiem u.c.

Pierīgas pašvaldību apvienība tika izveidota pagājušā gada rudenī, kopā sanākot 13 Pierīgas pašvaldību - Ādažu, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu, Sējas un Mārupes novadu vadītājiem, lai kopīgiem spēkiem īstenotu Pierīgas pašvaldību tiesisko interešu aizsardzību, veicinātu Pierīgas novadu ekonomisko un sociālo attīstību, kā arī sadarbību savstarpēji un ar citām Latvijas un ārvalstu institūcijām.

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija