Paziņojums par Ropažu novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas publisko apspriešanu

10.06.2020
Paziņojums par Ropažu novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas publisko apspriešanu
Saskaņā ar Ropažu novada domes 2020. gada 10. marta sēdes lēmumu Nr. 4 “Par Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2019. - 2031.gadam 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai” (prot. Nr.4 1.§), tika nolemts uzsākt Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam 3.redakcijas publisko apspriešanu, kā arī 2020.gada 30.martā bija plānota publiskās apspriešanas sanāksme. Teritorijas plānojuma 3.redakcijas publiskās apspriešanas termiņš tika noteiks no 2020.gada 18.marta.

Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus visā valsts teritorijā tika izsludināta ārkārtas situācija līdz 2020.gada 9.jūnijam.

Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (prot. Nr.11 1.§) 4.41.punkts noteica, ka no teritorijas attīstības plānošanas normatīvajiem aktiem izrietošo un līdz 2020. gada 23. martam uzsākto teritorijas plānojumu publisko apspriešanu termiņos netiek ieskaitīts laiks, kad valsts teritorijā ir ārkārtējā situācija.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Z.Blaus 2020.gada 30.martā izdeva rīkojumu Nr.2020/2.-2./32/RIK Par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2020.-2031.gadam publiskās apspriešanas sanāksmes pārcelšanu, kurā tika noteikts, ka publiskās apspriešanas sanāksme, kas bija plānota 2020.gada 30.martā, tiek pārcelta uz nenoteiktu datumu, kad tiks pieņemts Ministru kabineta lēmums par ārkārtējās situācijas atcelšanu vai publiskās apspriešanas organizēšanas kārtību ārkārtējā situācijā.

Līdz ar ārkārtējās situācijas atcelšanu visā valsts teritorijā, Ropažu novada pašvaldība informē, ka no 2020. gada 10. jūnija līdz 2020.gada 1. jūlijam tiek atsākta Ropažu novada teritorijas plānojuma 3.redakcijas publiskā apspriešana.

Publiskās apspriešanas sanāksme tiek plānota 2020. gada 18. jūnijā plkst. 18:00 Ropažu Kultūras un izglītības centrā.

Ar teritorijas plānojuma 3.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties:

  • § Ropažu novada pašvaldībā (adrese: Sporta iela 2 k-2, Ropaži, Ropažu novads, pirmdienās no plkst. 11 līdz 19, piektdienās no plkst. 9 līdz 13, pārējās darba dienās no plkst. 9 līdz 17),
  • §  Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv, šeit
  • § Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt:

  • § Ropažu novada pašvaldībā Klientu apkalpošanas centrā (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135),
  • § Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”,
  • §  nosūtīt pa pastu - ropazi@ropazi.lv.

Neskaidrību gadījumā iespējams vērsties Ropažu novada pašvaldības Būvvaldē (tālr.67918205, 67918221). Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās plkst. 09.00-13.00 / 14.00-18.30, ceturtdienās plkst. 09.00-13.00 / 14.00-17.30.

Datora versija