Paziņojums par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2020.-2031. gadam 3. redakcijas publiskās apspriešanas neklātienes sanāksmes norisi 30. martā

pirms nedēļas
Paziņojums par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2020.-2031. gadam 3. redakcijas publiskās apspriešanas neklātienes sanāksmes norisi 30. martā
Informējam, ka attālināti rīkotā Ropažu novada teritorijas plānojuma 2020.-2031. gadam 3. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2020. gada 30. martā plkst.18:00, kurā būs iespējams piedalīties izmantojot sociālo tīklu tīmekļa vietni - Youtube.

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtas situāciju, lai ierobežotu vīrusinfekcijas Covid-19 izplatību, ir aizliegti visi publiskie pasākumi un pulcēšanās, līdz ar to par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2020.-2031. gadam 3. redakcijas publiskās apspriešanas sanāksme, kas bija paredzēta 2020. gada 30. martā nenotiks kā publiska klātienes sanāksme, bet gan tiks rīkota attālināti, nodrošinot iespēju sanāksmi vērot tiešsaistes video, ar iespēju uzdot jautājumus un saņemt atbildes.

Konkrēta saite uz sanāksmes tiešraidi tiks izveidota īsi pirms sanāksmes un tiks publicēta gan pašvaldības mājaslapā, gan pašvaldības Facebook kontos. SEKOJIET LĪDZI INFORMĀCIJAI!

Sanāksmes laikā video tiešraides vērotājiem tiks demonstrēta skaidrojoša prezentācija par apspriežamo dokumentu un būs iespēja uzdot jautājumus, sūtot uz e-pastu: inga.koleca@ropazi.lv vai iesūtot FB Ropažu novada pašvaldība iesūtnē ar vēstules starpniecību.

Atbildes uz jautājumiem tiks sniegtas tiešraides laikā.

Atgādinām, ka saskaņā ar Ropažu novada domes 2020. gada 10. marta sēdes lēmumu Nr. 4 “Par Ropažu novada Teritorijas plānojuma 2020.-2031.gadam 3.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, publiskai apspriešanai nodota Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam projekta 3. redakcija.

Publiskās apspriešanas laiks: no 2020. gada 18. marta līdz 2020. gada 9. aprīlim.

Ar teritorijas plānojuma 3.redakcijas materiāliem iespējams iepazīties Ropažu novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.ropazi.lv un Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt nosūtot pa pastu (adrese: Sporta iela 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135), Latvijas ģeotelpiskās informācijas portāla www.geolatvija.lv sadaļā “Teritorijas attīstības plānošana”. Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties Ropažu novada pašvaldības būvvaldē, zvanot pa tālruņiem 67918205, 67918221.

Iesniegumā jānorāda: fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums, par kuru tiek sniegts priekšlikums; juridiskām personām - nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemes vienības kadastra apzīmējums par kuru tiek sniegts priekšlikums.

Datora versija