Paziņojums par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.- 2031. gadam izstrādes uzsākšanu

17.10.2017
Paziņojums par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.- 2031. gadam izstrādes uzsākšanu
Saskaņā ar Ropažu novada domes 2017. gada 27. aprīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 7, 30. §) „Par Ropažu novada teritorijas plānojuma 2019.–2031. gadam izstrādes uzsākšanu” ir uzsākta jauna Ropažu novada teritorijas plānojuma 2018.–2031. gadam izstrāde un apstiprināts darba uzdevums.

Rakstiskus priekšlikumus teritorijas plānojuma izstrādei var iesniegt:

• sūtot pa pastu: Ropažu novada pašvaldība, Sporta iela
1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135;

• sūtot elektroniski uz e- pastu: ropazi@ropazi.lv;

• iesniedzot personīgi Ropažu novada pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā, pašvaldības darba laikā.

Priekšlikumus jaunajam Ropažu novada teritorijas plānojumam var iesniegt līdz 2017. gada 1. decembrim. Iesnieguma forma priekšlikuma iesniegšanai pieejama Ropažu novada mājaslapā www.ropazi.lv sadaļā „Pašvaldība – Publiskās apspriešanas” vai papīra formā Ropažu novada pašvaldības ēkā Sporta ielā 1, Ropažos, Ropažu novadā.

Datora versija