Paziņojums par detālplānojuma izstrādes procesā saņemto atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sapulci

03.10.2017
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes procesā saņemto atzinumu un priekšlikumu izskatīšanas sapulci
16. oktobrī plkst. 18.00 Ropažu novada domes ēkā (Sporta ielā 1, Ropažos) notiks sanāksme, kurā tiks izskatīti detālplānojuma jauna ceļa pievienojuma valsts autoceļam V68 (Dāvidi – Zaķumuiža-Bajārkrogs) izveodei (piekļuve zemes vienībai „MIĶELI” ar kadastra apzīmējuma Nr. 8084 007 0016) detālplānojuma publiskās apspriešanas laikā saņemtie institūciju atzinumi un privātpersonu priekšlikumi.

 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Ropažu novada domes teritorijas plānotāju-arhitektu Aināru Lindi, tālr. 67918205, e-pasts: ainars.linde@ropazi.lv.

Datora versija