Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus uztic Vasilijam Virlanam

19.08.2019
Pašvaldības policijas priekšnieka pienākumus uztic Vasilijam Virlanam
Pamatojoties uz to, ka 19. jūlijā ir pārtrauktas darba attiecības ar līdzšinējo Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieku D.Veličko, Ropažu novada dome 24. jūlija domes sēdē, pēc iepazīšanās ar sagatavoto un prezentēto Pašvaldības policijas attīstības redzējumu, par Ropažu novada pašvaldības policijas priekšnieka pienākumu izpildītāju apstiprināja Vasiliju Virlanu.

Vasilijs Virlans ir Ropažu novada iedzīvotājs, ar uzkrātu pieredzi un zināšanām tiesību aizsardzības sfērā. Ieguvis bakalaura un arī maģistra grādu tiesību zinātnē Baltijas Starptautiskajā akadēmijā, viņa pēdējo 16 gadu darba pieredze bijusi tieši saistīta ar darbu tiesību aizsardzības sfērā.

Ropažu novada pašvaldības policijā Vasilijs strādā gadu, taču jau paspējis iepazīt pašvaldības policijas darba specifiku un Ropažu novadu. Pirms tam ievērojamu darba pieredzi viņš uzkrājis, ilgus gadus strādājot Valsts Policijas Kārtības policijā.

Vasilijs ir pārliecināts, ka maksimāli un efektīvi izmantojot esošos resursus, Ropažu novada pašvaldības policijas darbā ir iespējams panākt uzlabojumus.

Viņaprāt būtiski ir jautājumi par policijas darba efektivizēšanu, uzlabojot iekšējos procesus pašvaldības policijas struktūrā, uzlabojot sadarbību ar iedzīvotājiem un citām pašvaldības iestādēm.

Vasilijs plāno organizēt sabiedriskās kārtības un drošības pasākumus novada administratīvajā teritorijā, izvērtēt esošo video kameru darba efektivitāti un uzstādīt jaunas video novērošanas kameras Zaķumuižā un Silakrogā.

Vasilijs Virlans uzskata, ka ārkārtīgi būtiska esot ne tikai pārkāpumu fiksēšana un novēršana, bet arī preventīvās aktivitātes, tādēļ noteikti tikšot organizēti preventīvi pasākumi izglītības iestādēs, kā arī pievērsta pastiprināta uzmanība iedzīvotāju informēšanai par aktuāliem drošības jautājumiem.

Laika posmā līdz šī gada rudenim pašvaldības policija pievērsīšot pastiprinātu uzmanību teritoriju apsekošanai, veicot piemājas teritoriju sakopšanas un noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu kontroli.

Pašvaldības policijas uzdevumi ir garantēt sabiedrības drošību, novērst likumpārkāpumus, sniegt palīdzību un savas kompetences ietvaros izpildīt administratīvos sodus. Lai Ropažu novada iedzīvotāji jebkurā situācijā varētu ātri un ērti sazināties ar pašvaldības policiju, darbojas diennakts tālrunis 67918219. Tāpat iespējams sazināties, rakstot uz e-pastu policija@ropazi.lv.

Datora versija