Pašvaldība turpina sadarbību ar “Latvijas Valsts ceļi” par P4 rekonstrukciju

05.12.2018
Pašvaldība turpina sadarbību ar “Latvijas Valsts ceļi” par P4 rekonstrukciju
Ropažu novada pašvaldība jau pagājušajā gadā uzsāka aktīvu sadarbību ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” par valsts reģionālā autoceļa P4 rekonstrukcijas iespējām un šī jautājuma virzību.

Lai pārrunātu aktuālos valsts reģionālā autoceļa P4 rekonstrukcijas projekta projektēšanas tehnisko nosacījumu jautājumus un vienotos uz abpusēju izpratni balstītu šobrīd vislabāko iespējamo risinājumu P4 projektēšanas nosacījumiem, Ropažu novada domes vadība 5. decembra rītā tikās ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” valdes locekli J. Langi un Satiksmes ministra padomnieku R. Uzulnieku.

Ropažu novada pašvaldība, ņemot vērā iedzīvotāju iesniegumus, sagatavojusi priekšlikumus P4 pārbūves projektēšanas nosacījumiem, lūdzot izvērtēt iespēju uzstādīt ceļu norobežojošu žogu, lai pasargātu ceļa lietotājus no sadursmes ar meža dzīvniekiem, paredzēt uzbrauktuves  un nobrauktuves uz apdzīvotajām vietām, paredzēt izgaismotus galvenos krustojumus, projektēt no ceļa atdalītu, apgaismotu veloceliņu visa rekonstrukcijas posma garumā, atjaunot esošās un izbūvēt jaunas caurtekas, kur tas nepieciešams, labiekārtot autobusu pieturas u.c.

Sarunas laikā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” pārstāvjiem panākta vienošanās, ka priekšlikumi tiks izvērtēti un ņemti vērā atbilstoši likumdošanai, reālajām un finansiālajām iespējām, taču jau šobrīd ir skaidrs, ka šīs projektēšanas laikā valsts reģionālajam autoceļam P4 nebūs iespējams izprojektēt un izveidot veloceliņu paralēli P4, kā to redz un vēlas pašvaldība, taču tika apliecināts, ka projektēšanas laikā tiks iezīmēta teritorija – koridors – šāda veloceliņa esamībai gadījumā, ja pašvaldībai tuvākā vai tālākā nākotnē radīsies iespēja piesaistīt ES fondu vai kādu citu finansējumu veloceliņa izveidei.

Pašvaldība aicināja VAS “Latvijas valsts ceļi” turpināt ciešu sadarbību ar pašvaldību P4 projektēšanas laikā, lai, iesaistoties, dalītos ar informāciju par atsevišķu specifisku risinājumu nepieciešamību, norādot uz konkrētiem ceļa posmiem, kur, piemēram ir nepieciešams paredzēt lielākas caurtekas izveidi blakus esošai applūstošai teritorijai.

Paredzams, ka jau šomēnes VAS “Latvijas valsts ceļi” izsludinās iepirkuma procedūru valsts reģionālā autoceļa P4 rekonstrukcijas projekta projektēšanas darbu veikšanai. Noslēdzoties iepirkuma procedūrai, paredzams, ka projektēšana un ekspertīze ilgs līdz 2020. gadam, un 2021. gadā varētu uzsākties reāli P4 rekonstrukcijas būvdarbi.

 

Datora versija