Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā nonākušajiem

03.04.2020
Pašvaldība piešķirs pabalstu krīzes situācijā nonākušajiem
Ropažu novada dome 2020.gada 3.aprīlī pieņēma lēmumu “Par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu saistībā ar Covid-19” nosakot, ka pašvaldība, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju un neizvērtējot ģimenes/personas ienākumus, piešķirs pabalstu krīzes situācijā - 80.00 EUR mēnesī vienai personai.

Pabalstu krīzes situācijā, pamatojoties uz ārkārtējo situāciju, pašvaldība piešķirs, ja ģimene/persona ir deklarēta Ropažu novadā un atbilst kādam no kritērijiem:

  • ģimenei/personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas personas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);
  • ģimenei/personai ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, atrodoties pašizolācijā saistībā ar atgriešanos no COVID-19 skartajām valstīm/šobrīd jebkuras citas valsts (ienākumi un uzkrājumi iztērēti papildus mājoklim, viesnīcai, transportam, u.c.);
  • ģimene/persona atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Lai pieteiktos pabalsta saņemšanai, iedzīvotāji aicināti rakstīt iesniegumu un iesniegt to Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā – sūtot e-pastā soc@ropazi.lv, pa pastu, ievietojot pastkastītē pie Sociālā dienesta ēkas vai iesniedzot klātienē, iepriekš piesakot vizīti. Iesniegumam nepieciešams pievienot situāciju pamatojošus dokumentus. Sociālais dienests ir tiesīgs pieprasīt citus situāciju izvērtējošos dokumentus, ja nepieciešamo faktu nav iespējams noskaidrot tam pieejamos valsts un pašvaldību reģistros.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, zvaniet, rakstiet un jautājiet!

Sociālā  dienesta darbinieki ir pieejami iedzīvotājiem konsultācijām, zvanot pa tālruņiem un rakstot uz e-pastu:

  • Sociālā darbiniece Agnese Jurika - 27708020, agnese.jurika@ropazi.lv, soc@ropazi.lv;
  • Sociālā darbiniece Agnese Alksne - 27788083, agnese.alksne@ropazi.lv
Datora versija